Lütfen aşağıdaki hizmet şartlarını okuyun. Zaman zaman yayınlayabileceğimiz revize edilmiş sözleşmeler de dahil olmak üzere bu hizmet şartları, SEODEM şirketinin size çeşitli hizmetler (bir “Site”) sağladığı hüküm ve koşulları belirtir. Sitede sağlanan tüm hizmetler toplu olarak “SEODEM” olarak anılır.

HİZMETLER

Web sitemize ve / veya web sitesinde yayınlanan hizmetlere erişerek, gezerek ve / veya kullanarak, hizmet şartlarını kabul etmiş ve bu web sitesinin kullanımı ile ilgili olarak bu sözleşmeye bağlı kalmayı kabul etmiş olursunuz.

Bu anlaşmanın sınırlandırılmasını istemiyorsanız, lütfen web sitesine veya sunduğumuz hizmetlere erişmeyin, göz atmayın veya kullanmayın.

WEB SİTEMİZİN MÜLKİYETİ VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARIMIZIN KORUNMASI

Sitemizin içeriği, kullanıcılarımızın kişisel kullanımına yöneliktir. Sitemizin görünümü ve hissi, verileri, bilgileri, metinleri, grafikleri, görüntüleri, tasarımları, ticari markaları, hizmet markaları, ticari isimleri, URL’leri ve tarafından sağlanan içerik dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Sitemizde görüntülenen içeriğin tüm hakları, unvanları ve menfaatleri üçüncü şahıslar, SEODEM veya ilgili üçüncü şahısların mülkiyetindedir ve telif hakkı, ticari marka, patent veya diğer mülkiyet hakları ve yasalarla korunmaktadır. Sitemizin içeriği, kullanıcılarımızın kişisel kullanımına yöneliktir. Sitemizin görünümü ve hissi, verileri, bilgileri, metinleri, grafikleri, görüntüleri, tasarımları, ticari markaları, hizmet markaları, ticari isimleri, URL’leri ve üçüncü şahıslar tarafından sağlanan içerik dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Sitemizde görüntülenen içeriğin başlığı ve menfaati, SEODEM şirketinin veya ilgili üçüncü şahısların mülkiyetindedir ve telif hakkı, ticari marka, patent veya diğer mülkiyet hakları ve yasalarca korunmaktadır.

SEODEM tarafından açıkça yetkilendirilmedikçe, Site veya aracılığıyla sunulan herhangi bir İçeriğe dayalı olarak kopyalamamayı, değiştirmemeyi, kiralamamayı, ödünç vermemeyi, satmamayı, devretmemeyi, dağıtmamayı, gerçekleştirmemeyi, görüntülememeyi, lisans vermemeyi, tersine mühendislik uygulamamayı veya türev çalışmalar oluşturmamayı kabul edersiniz. Site.

BU SÖZLEŞMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

SEODEM, kendi takdirine bağlı olarak zaman zaman bu Sözleşmede değişiklik yapabilir. Bu Sözleşmede her değişiklik yapıldığında, ana sayfada revize edilmiş bir Sözleşme yayınlanacaktır. Değişikliklerin yayınlanmasının ardından Sitemizden herhangi birini kullanmaya devam etmeniz, bu tür değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu Sözleşmenin en güncel sürümünü buradan inceleyebilirsiniz. Güncel kullanım koşulları için lütfen bu sayfayı zaman zaman kontrol edin.

GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

Kayıt işlemi yoluyla veya başka bir şekilde Sitemizden herhangi birini kullanmanız yoluyla elde ettiğimiz bilgiler, söz konusu sitede yayınlanan gizlilik politikasına (“Gizlilik Politikası”) tabidir.

SEODEM gizlilik politikası buradadır .

Gizlilik Politikası, bize sağladığınız bilgileri toplamamızı ve kullanmamızı yöneten hüküm ve koşulları, bu bilgilerle ilgili haklarımız dahil olmak üzere içerir.

Lütfen Sitemizi kullanmadan önce Gizlilik Politikasını inceleyin. Geçerli Gizlilik Politikasının hüküm ve koşullarını kabul etmek istemiyorsanız, lütfen Sitemizi kullanmayın.

DİĞER POLİTİKALAR

Siteyi kullanımınız, zaman zaman bu tür sitede yayınladığımız diğer politikalara, sorumluluk reddi beyanlarına ve yönergelere de tabidir.

SİTEMİZDEKİ İÇERİĞE ERİŞİM LİSANSINIZ

Genel olarak mevcut bir tüketici web tarayıcısı aracılığıyla Sitemizden alınan içeriği görüntülemek, çoğaltmak, yazdırmak, önbelleğe almak, depolamak ve dağıtmak için size kişisel, münhasır olmayan, devredilemez, geri alınabilir, sınırlı bir lisans verilmiştir. herhangi bir üçüncü taraf) kopyalamak, değiştirmek, türevi bir çalışma oluşturmak, tersine mühendislik yapmak, ters bir araya getirmek veya herhangi bir kaynak kodunu keşfetmeye çalışmak, satmak, atamak, alt lisans vermek, SEODEM ile ilgili bir menkul kıymet menfaati vermek veya başka bir şekilde devretmek İçerikte görüntülenen telif hakkı bildirimini veya diğer bildirimleri hizmetler veya kaldırma veya engelleme. SEODEM ‘nin veya ilgili telif hakkı bildiriminde belirtilen telif hakkı sahibinin önceden yazılı izni olmaksızın, herhangi bir ticari kullanım için Siteden alınan içeriği çoğaltamaz, yazdıramaz, önbelleğe alamaz, depolayamaz veya dağıtamazsınız.

SEODEM Hizmetlerine veya bazı bölümlerine yetkisiz erişim elde etmek amacıyla (sınırlama olmaksızın) dahil olmak üzere, SEODEM Hizmetlerini herhangi bir şekilde değiştirmemeyi veya SEODEM Hizmetlerinin değiştirilmiş sürümlerini kullanmamayı kabul edersiniz. Hizmetler. SEODEM Hizmetlerine erişimde kullanılmak üzere SEODEM tarafından sağlanan arayüz dışında hiçbir şekilde SEODEM Hizmetlerine erişmemeyi kabul edersiniz.

Bu Sözleşmede açıkça belirtilmedikçe, bu Sözleşmede veya Sitede yer alan hiçbir şey, herhangi bir SEODEM İçeriği veya herhangi bir üçüncü tarafın İçeriği. Burada açıkça verilmeyen tüm haklar saklıdır.

Hizmetlerimiz aracılığıyla Siteden e-posta yoluyla içerik iletmeyi seçerseniz, bu tür içeriği yalnızca sizin tarafınızdan bilinen istekli alıcılara ileteceğinizi ve bu Hizmetleri spam veya diğer yetkisiz davranışlarda bulunmak için kullanmayacağınızı kabul edersiniz.

SEODEM HİZMETLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

SEODEM, herhangi bir zamanda ve zaman zaman bildirimde bulunarak veya bulunmayarak SEODEM Hizmetlerini (veya herhangi bir bölümünü) değiştirme, askıya alma, sonlandırma veya sonlandırma hakkını saklı tutar. SEODEM şirketinin size karşı sorumlu olmayacağını kabul edersiniz veya herhangi bir üçüncü tarafa SEODEM Hizmetlerinin değiştirilmesi, askıya alınması, durdurulması veya feshedilmesi için

BİLGİ FERAGATNAMESİ VE GARANTİ REDDİ

SEODEM Hizmetlerini kullanarak şunları anlar ve kabul edersiniz:

– SEODEM Hizmetler yalnızca bilgi amaçlı sağlanır. Sitemizdeki hiçbir içeriğin profesyonel olması amaçlanmamıştır. SEODEM veya Sitemizde başka bir şekilde bilgi, hizmet veya materyal sağlamak, Sitemizdeki bilgilere, hizmetlere veya diğer materyallere dayanarak gerçekleştirdiğiniz herhangi bir eylem veya eylemsizlikle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili sonuçlardan sorumlu veya yükümlü değildir.

– SEODEM Hizmetlerini kullanımınızın riski tamamen size aittir. Hizmetleri, “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu şekilde” sağlanır. SEODEM, zımni mülkiyet garantileri, satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal etmeme dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni her türlü garantiyi açıkça reddeder.

– SEODEM, SEODEM Hizmetlerinin gereksinimlerinizi karşılayacağına, SEODEM Hizmetlerinin kesintisiz, güvenli, güncel veya hatasız olacağına, bunların kullanımından elde edilebilecek sonuçlara dair hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez. SEODEM Hizmet doğru, zamanında, yararlı veya güvenilir olacaktır veya SEODEM Hizmetleri aracılığıyla tarafınızca elde edilen herhangi bir gönderi, ürün, hizmet, bilgi veya diğer materyalin kalitesi ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır.

– SEODEM Hizmetlerinin kullanılmasıyla elde edilen her türlü malzeme, kendi takdirinize ve riskinize bağlı olarak yapılır ve bilgisayar sistemlerindeki herhangi bir hasardan veya bu tür bir malzemenin indirilmesi veya kullanılmasından kaynaklanan veri kaybından yalnızca siz sorumlu olursunuz.

– Sitemizden veya SEODEM Hizmetleri aracılığıyla veya SEODEM Hizmetleri aracılığıyla sizin tarafınızdan alınan sözlü veya yazılı hiçbir tavsiye veya bilgi, kendi şartlarında açıkça belirtilmeyen herhangi bir garanti oluşturmayacaktır.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

SEODEM şirketinin, kullanım kaybı, kar kaybı, veri kaybı, itibar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, dolaylı, arızi, özel, sonuç olarak ortaya çıkan, örnek niteliğinde veya cezai zararlardan sorumlu olmadığını anlıyor ve kabul ediyorsunuz. İkame hizmetlerin satın alınmasının maliyeti veya diğer her türlü dolaylı, arızi, özel, sonuç olarak ortaya çıkan, örnek teşkil eden veya cezai zararlar, her ne şekilde olursa olsun ve herhangi bir sorumluluk teorisi, sözleşme ihlali, haksız fiil (ihmal ve kesin sorumluluk dahil) veya başka türlü (1) SEODEM Hizmetlerinin kullanımı veya kullanılamaması, (2) ikame hizmetlerin, malların veya web sitelerinin satın alınmasının maliyeti, (3) iletimlerinize yetkisiz erişim veya bunların değiştirilmesi, (4) Sitemizdeki herhangi bir Üçüncü Tarafın beyanı veya davranışı, (5) Sitemizdeki içeriğe güvenme veya (6) sitemiz veya SEODEM Hizmetleriyle ilgili diğer herhangi bir konu. Bu sınırlamalar, SEODEM ‘e bu tür zararların olasılığından haberdar edilsin veya edilmesin ve herhangi bir sınırlı çözümün temel amacının başarısız olmasına bakılmaksızın geçerli olacaktır.

Bazı yargı bölgeleri dolaylı, arızi, özel, sonuç olarak ortaya çıkan, örnek niteliğinde veya cezai zararlar için sorumluluğun sınırlandırılmasına veya hariç tutulmasına izin vermez, bu nedenle yukarıdaki sınırlamalardan bazıları sizin için geçerli olmayabilir.

SEODEM ŞİRKETİNİN TAZMİNATI

SEODEM ‘yi, bağlı kuruluşlarını ve onların memurlarını, direktörlerini, çalışanlarını ve temsilcilerini, bunlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü sorumluluk, kayıp, iddia, talep, anlaşmazlık, zarar veya maliyetten muaf tutmayı kabul edersiniz. (a) SEODEM Hizmetlerini kullanmanız veya bunlara güvenmeniz, (b) Sitemizle bağlantınız, (c) bu Sözleşmeyi ihlal etmenizden kaynaklanan veya bunlarla herhangi bir şekilde bağlantılı olan makul avukatlık ücretleri ve dava masrafları, veya (d) başka bir tarafın herhangi bir hakkını ihlal etmeniz.

ARAMIZDA BAŞKA ANLAŞMA YOK

Gizlilik Politikamız haricinde, bu Sözleşme, Sitemizi ve Hizmetlerimizi kullanımınızı yönetmek için sizinle SEODEM arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturur ve üyelik sözleşmeleri veya diğerleri dahil olmak üzere sizinle SEODEM arasında bu amaçla yapılan önceki tüm sözleşmelerin yerine geçer. Sitemiz veya SEODEM Hizmetlerimiz için geçerli benzer anlaşmalar.